Skip to content

About

Tjänsten ingår i EU:s plan att införa ITS (Intelligenta Transport System) i vägnätet och är reglerad i ITS-direktivet 2010/40/EU. Genom att samla information om och ge tillgång till relevanta och aktuella data via en nationell åtkomstpunkt (single point of access) vill EU underlätta för de som skapar informationstjänster som kan effektivisera transporter och resor.

Det är EU, som med utgångspunkt i direktivet avgör vilka data som ska göras tillgängliga på vilka villkor.

I Sverige ansvarar Trafikverket för att administrera tjänsten. För detta har Trafikverket valt att skapa en egen webbplats, www.trafficdata.se. Här publicerar de organisationer som samlar in och levererar data i Sverige metadata för dataset som de tillhandahåller. Den som är intresserad av att få tillgång till data följer de anvisningar respektive organisation anger i sin metadatabeskrivning.

Du som vill använda data kan välja att söka på dataset eller organisation. Är du intresserad av vilka data som finns att tillgå i andra EU-länder, läs mer på EU:s hemsida http://ec.europa.eu/transport eller kontakta Trafikverket på supportinfo@trafficdata.se.

 

Via menyn till vänster hittar du information om vilka data som finns tillgängliga.

In English