Skip to content

Rulings about prioritized actions

Bestämmelser om prioriterade åtgärder

Med stöd av ITS-direktivet har EU utfärdat sex bestämmelser om prioriterade åtgärder. Bestämmelserna är reglerade i ett antal akter. ITS-direktivet innehåller sex prioriterade åtgärder (a-f). Delegerade akter är beslutade för åtgärderna b, c, d och e. Bestlut för akt a kommer inom kort. Akt f är lagd på is. Bestämmelserna är reglerade i följande dokument:

a) Tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster

b) Tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster

c) Data och förfarande för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare

d) Harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall

e) Tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon

f) Tillhandahållande av bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.

Sedan 1 oktober 2015 gäller akt c och akt e. Läs mer om dessa under rubrikerna Vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation och Information om säkra lastbilsparkeringar.

Nationell tjänst för att underlätta utbyte av data

Tillgång till relevanta och aktuella data är en grundförutsättning för att varje medlemsland ska kunna genomföra de prioriterade åtgärderna. Därför ska varje land upprätta en nationell tjänst, NAP (Nationell åtkomstpunkt), som presenterar alla data som finns att tillgå i vägtransportsystemet, oberoende av vilken organisation det är som samlar in och tillhandahåller uppgifterna. NAP ska underlätta för dem som skapar informationstjänster att ta fram tjänster som kan effektivisera transporter och resor.

I Sverige är Trafikverket utsedd myndighet att upprätta tjänsten NAP för bestämmelserna c och e. Här ska alla organisationer i Sverige som levererar data, deklarera sina data i en metadatabeskrivning. De ska även beskriva var dessa data går att hämta.

Standardiserat format på data

EU-omfattande informationstjänster ställer krav på att data ska levereras i ett standardiserat format. Enligt bestämmelserna ska därför alla data levereras i formatet Datex ll eller i något annat kompatibelt format.

Här hittar du information om standarden Datex ll: Datex (Trafikinformation väg i realtid)

In English