Skip to content

Roles and responsibilities

Roller och ansvar

Här har vi sammanställt information om vilka krav ITS-direktivet och bestämmelserna ställer på medlemsstaten, myndigheter, offentliga organisationer och privat näringsliv.

Här har vi sammanställt information om vilka krav som ställs på myndigheter, offentliga organisationer och privat näringsliv utifrån ITS-direktivet. För detaljerad information, se EU:s webbplats.

Ett förslag till en nationell förordning som delar ut medlemsstatens ansvar på nationella myndigheter är framtaget och beräknas bli beslutat i början av 2016. De ansvar som beskrivs nedan för Transportstyrelsen och Trafikverket utgår från det förslaget.

Transportstyrelsen ansvarar för att

 • formulera nationell förordning
 • granska efterlevnaden av förordningen
 • slumpmässigt kontrollera riktigheten i de uppgifter som dataleverantören har lämnat
 • rapportera hur direktivet efterlevs i Sverige

Trafikverket ansvarar för att

 • utse de delar av vägnätet där förhållandena kräver införande av reglerade tjänster
 • tillhandahålla en nationell tjänst, NAP (Nationell åtkomstpunkt) där alla som levererar data ska tillhandahålla metadata som beskriver innehållet i de data de levererar
 • informera om tjänsten, vad den innehåller och hur den fungerar.

Du som levererar data ansvarar för att

 • tillhandahålla de data som bestämmelserna omfattar
 • leverera data i standardiserat format
 • förse den nationella tjänsten med metadata och sökvägar till data, och uppdatera dessa
 • på Transportstyrelsens begäran leverera underlag som redogör för hur bestämmelserna efterlevs.

För mer detaljerad information

 

In English