Skip to content

Access Data

Här hittar du information om data som du kan få tillgång till.

Tillgång till data regleras av EU genom ITS-direktivet. EU kan med stöd av direktivet utfärda bindande bestämmelser för olika delområden inom ITS. Det innebär att nya typer av data tillkommer i takt med att sådana bestämmelser utfärdas. Under About the ITS-directive kan du läsa mera om direktivet och de olika bestämmelserna.

Sedan 1 oktober 2015 kan du få tillgång till grunddata som är nödvändiga för att kunna erbjuda informationstjänster inom områdena vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation och information om säkra lastbilsparkeringar:

Gå in under Organisations för att se vilka organisationer i Sverige som registrerat att de tillhandahåller data. Vilka data de tillhandahåller och hur du får tillgång till dessa framgår av respektive organisations metadatabeskrivning. Du kan även söka data under Dataset.

Framtida data

Från juni 2017 ska tjänsten även ge tillgång till realtidsdata för trafikinformation (enligt ITS-direktivet akt b). Det omfattar ca 40 informationsmängder där både statiska vägdata, dynamiska vägstatusdata och trafikdata ingår. Se EU:s webbplats för en aktuell förteckning, http://ec.europa.eu/transport .Av akten framgår vilka villkor som gäller för tillgänglighet, utbyte och vidareutnyttjande av data.

In English