Self-declaration

Självdeklaration

De organisationer som vill ansluta sig och lägga till data i åtkomstpunkten (NAP) ska fylla i en självdeklaration för att säkerställa ett gemensamt informationsbruk och kvalité. Uppgifterna som man ombeds lämna i självdeklarationen är en sammanfattning av de krav som ställs på organisationen enligt direktivet.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för självdeklarationen. För nedladdning av självdeklarationen följ länken nedan:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/its/intyg-om-overensstammelse-genom-sjalvdeklaration/

In English