Data Standards

DATEX II

DATEX II är det elektroniska språket som används i Europa för utbyte av trafikinformation och trafikdata. Utvecklingen av DATEX II inleddes i början av 90-talet på grund av behovet av att utbyta information mellan trafikcentraler för motorvägsoperatörer. Snart fanns behovet av att dela denna information för tjänsteleverantörer. DATEX I var något för begränsad för detta och använde föråldrade tekniska koncept. Därför utvecklades DATEX II under de första åren av detta årtusende. Med DATEX II distribueras trafikinformation och trafikledningsinformation på ett sätt som inte är beroende av språk och presentationsformat.

https://www.datex2.eu/

 

NETEX

NeTEx (CEN TS 16614-1, 16614-2 och 16614-3) är en CEN-standard som definierar dataformatet och beskrivningen för informationsutbyten med kollektivtrafik. Standarden är baserad på Transmodel (EN 12896) och referensmodellen för permanenta objekt som krävs för tillgång till kollektivtrafik: IFOPT (Identification of Fixed Objects in Public Transport, EN 28701).
NeTEx stöder utbytet av data som krävs för stoppplats information, reseplanering och biljett, och är indelat i tre huvudkategorier:


1. Nätverkstopologi (CEN TS 16614-1)
2. Planerade tidtabeller (CEN TS 16614-2)
3. Biljettsprisinformation (CEN TS 16614-3)

https://enturas.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLIC/pages/728891481/Nordic+NeTEx+Profile

 

TAF/TAP

Telematik är den teknik som används för att överföra information över långa avstånd. I järnväg består TAF- och TAP-system:


Telematikapplikationer för godstjänster (TAF): inklusive informationssystem (realtidsövervakning av gods och tåg), uppställnings och allokeringssystem, reservations-, betalnings- och faktureringssystem, hantering av anslutningar med andra transportsätt och produktion av elektroniska medföljande dokument.


Telematikapplikationer för passagerartjänster (TAP): inklusive system som ger passagerarna information före och under resan, boknings- och betalningssystem, bagagehantering och hantering av anslutningar mellan tåg och med andra transportsätt.

http://taf-jsg.info/

 

 

In English